MAN UP SWEDEN är en kampanj som syftar till att få män att stå upp mot kränkande attityder, våld och övergrepp mot kvinnor och barn. Vi sammanfattar det med dessa ord från vår kampanjfilm.

När vi tar tillbaka vår manlighet,
vår sanna identitet,
vår verkliga makt.
När vi kastar bojorna som tvingar oss att vara macho,
som gör att vi alltid måste ha rätt.
Inte visa känslor,
utan hålla dem inom oss.

När vi gör det, händer något fantastiskt.
För vet du vad?
Rollen vi spelar blir vår undergång.
Den stänger inne människan vi verkligen skulle kunna vara.
Den får oss att förlora fotfästet.
När vi lämnar det mörka bakom oss,
gör oss sårbara,
blir vi de kraftfulla män, vi är ämnade att vara.

Vi är fantastiska män, starka män,
som känner, bryr sig och som kan.
Män som visar känslor och respekterar kvinnor.
Som leker med sina barn, och vet hur man älskar.
Som tar ställning mot våld och övergrepp.
Står upp mot kränkande attityder.
När vi gör det hotas inte vår manlighet. Den stärks.
Då blir vi starka och attraktiva män. Kraftfulla.
Män som står upp för kvinnor och barn.

Tillsammans bygger vi ett tryggt och jämlikt samhälle där alla har samma möjligheter.

Senaste Nytt…

FAKTA från 2013

71 997 kvinnor sökte stöd hos landets kvinnojourer.

2 059 barn tillsammans med 2 018 kvinnor bodde hos landets kvinnojourer.

29 182 kvinnor polisanmälde misshandel och grov kvinnofridskränkning.

4 448 kvinnor i behov nekades flyktboende på grund av platsbrist.

MAN UP SWEDEN poängterar den positiva roll som män kan spela för att sätta stopp för våld och övergrepp i hemmet.  MAN UP SWEDEN är en kampanj för ett jämlikt och tryggt Sverige. Kärleksfulla män är vänliga, visar mod och ger stöd till kvinnor och barn.

Dela MAN UP