Välkomna till ManupSweden.se

Varmt välkommen till ManupSweden. Här tänker vi avhandla jämställdhet. Vi tycker inte att det som görs för jämställdhet räcker. De flesta jämställdhetsfrön som har såtts under väldigt många år får inte fäste. De slår inte rot, utvecklas och blomstrar. Vad beror det på?

Det politiska begreppet begränsar

Jämställdhet är främst ett politiskt begrepp där man pratar i termer av möjligheter, rättigheter, skyldigheter och det ska lagstiftas och kvoteras. Som om jobbet redan vore gjort i och med de politiska avsikterna. Som om det räcker att prata jämställdhet hela tiden och få några små förändringar här och där. Vad är förresten jämställdhet? Det beror på vem du frågar.

Välkomna till ManupSweden.se

Feminismen behöver definieras på nytt

Skulle man kunna hävda att jämställdhet och feminism per automatik har någonting med varandra att göra? Nej, vi tycker inte det. Idag kopplas feminism ofta ihop med manshat. Det finns individer som klistrar på sig feministetiketten och utför kontraproduktiva handlingar. Sådana människor finns lite överallt inom alla möjliga områden. Extremism kallas det i vissa fall. Vi står inte bakom den varianten.Vi tror att vi måste återta begreppet feminism och rentvå dess namn. Eller ännu hellre tala om en feminism som är till för att hjälpa både män och kvinnor. Vi skulle kunna tala om att lyfta och stärka den kvinnliga aspekten av tillvaron. Av själva livet. Det som alla människor är del av. Förklara feminismen utifrån den österländska filosofin om yin och yang för att komma bort ifrån uppfattningen att feminism är ett historiskt politiskt begrepp.

Kvinnokampen omfattar även männen

Inledningsvis konstaterade vi att enbart politiska åtgärder fungerar sådär när det gäller jämställdhet eller balans som vi skulle vilja kalla det. Kampen för kvinnors rättigheter ska också vara en kamp för männens rättigheter. Kvinnor och män behöver kämpa för varandra för att vi behöver varandras egenskaper i en värld som ställer allt större krav på samarbetsförmåga och nytänkande. Det är dags att upplösa invanda normer om typiskt manligt och kvinnligt och frigöra individer som alla bär på både manliga och kvinnliga egenskaper.

Filosofi istället för politik?

Det är inget lätt att jobb att förändra det kollektiva medvetandet. Man måste skärpa en hel nation – Man up Sweden! Äkta jämställdhet börjar med oss själva. När vi förstår vilka vi är och kräver att få vara autentiska kan vi finna balansen. Män och kvinnor som tillsammans skapar nya, bättre sätt att forma sina liv, familjer och karriärer.