Anledningarna till att feminism gynnar alla – även män

Feminism. Antyder inte själva ordet att detta är till för att göra kvinnorna starkare i samhället? Hur kan man i så fall påstå att män gynnas av feminism? Är det inte så att männen ”får betala” för att kvinnorna ska få det bättre? Vi menar att kvinnor inte kan få det bättre utan att män också får det. Det hänger ihop.

  1. Anledningarna till att feminism gynnar alla - även mänNär normer löses upp blir både män och kvinnor fria att vara mera som de själva vill. Män kan gråta, gå i högklackat, brottas och skjuta varg på samma gång utan att det är något konstigt med det. Det är befriande.
  2. Kvinnor kan välja en man för den han är- inte för vad han tjänar. När kvinnor kan försörja sig själva kommer de att välja partners utan ekonomiska baktankar. Detta förändrar reglerna för parbildning.
  3. Med jämnare könsfördelning inom alla yrken blir det bättre blandade arbetslag. Det skapar förutsättningar för en vidare utveckling av olika kompetenser och att arbetet utförs effektivare.
  4. Män som är mera hemma med sina barn får bättre relationer med dem och barnen blir tryggare som känner båda sina föräldrar. Det är väldigt personlighetsutvecklande att ta hand om barn. Som hemmaförälder får man också bättre kontakt med sina egna och andras föräldrar och kan reflektera över vilken fostran man vill ge sitt barn. Detta gör att man blir en klokare vuxen. Det är bra för män att få tid att fundera över sin roll i livet.
  5. När kvinnor tar mer plats inom högskolor och universitet höjs nivån på utbildningarna. Det gynnar såklart också männen. Detta gäller även för arbetslivet. Smarta kvinnor gör livet lättare och mer stimulerande för alla – även för männen. Män gillar dessutom intelligenta kvinnor, så fram med dem överallt.
  6. När männen tar mer ansvar för hem och familj hinner kvinnorna ta mera hand om sig själva. De hinner träna och gå på spa. De blir friskare, snyggare och mera harmoniska. Självklart är det positivt för män!
  7. Om alla människors kompetenser utnyttjas till fullo blir det nationalekonomiska fördelar med det. Naturligtvis är det bra för killarna.
  8. Skilsmässorna minskar i förhållanden som är jämställda. Det är väldigt bra för män som oftast drar det kortaste strået i vårdnadstvister. Mäns hälsa är också bättre om de lever i ett bra och jämställt förhållande eller äktenskap. Männen tjänar mest på att leva i hållbara relationer.
  9. Preventivmedel för män ger dem bättre kontroll över när de vill bli fäder. När det blir vanligt med p-piller för män får de större möjlighet att bestämma över sina liv. Det påverkar deras ekonomiska situation mycket att de kan undvika att bli underhållsskyldiga.
  10. I ett jämställt samhälle känner sig män inte hotade av kvinnor. De upplever sig inte provocerade att ta till våld- varken fysiskt eller psykiskt. De har inga behov av att hävda sig eller erövra kvinnor för att markera makt och status. De mår bra och har kontakt med alla sina känslor.