Det här kan du göra för att stötta kampen

Alla män kan göra någonting för att bidra till en högfunktionerande feminism. Men ingen man ska behöva utplåna sig själv eller ge upp någonting för att åstadkomma ett mera jämlikt samhälle.Det är inte så man ska se på feminism. Men det är tyvärr en alltför vanlig inställning bland både män och kvinnor.

Välkomna en feminism som inte skapar spänningar

Män ska ge plats. Män ska släppa in kvinnor. Män ska backa undan. Den inställningen skapar ännu mer spänningar mellan könen. Det är inte vad vi vill åstadkomma. Vi vill skapa balans i människors liv. Kvinnor kan inte heller helt plötsligt bara ta för sig mera. Det är ett väldigt vanligt argument- att kvinnor ska lära sig att bete sig mer som män, så är problemet löst. Det är inte rätt väg att gå. Kvinnor ska inte behöva begå våld på sig själva och sina typiska kvinnliga egenskaper för att lösa problemet åt alla andra.

Det här kan du göra för att stötta kampen

Manligt och kvinnligt i balans

När den kvinnliga aspekten kommer i jämvikt med den manliga skapas den androgyna människan, det vill säga en människa som livet igenom har balans mellan sin kvinnliga och manliga sida. Det är osannolikt att den kvinnliga sidan någonsin kommer att dominera den manliga då den eftersträvar balans och harmoni. Vårt samhälle har slagsida av den manliga aspekten. Både män och kvinnor behöver släppa fram mera av den kvinnliga aspekten i sig själva. Det är ett val man kan göra när man blivit medveten om att båda aspekter finns i varje människa.

De bästa feministerna är män

De män som är de bästa ambassadörerna för feminism är de snälla och osynliga killarna. De som har kontakt med alla sina känslor och behöver vara med sina familjer för att vara i balans och må bra. Dessa män behöver vi se och höra mera av. De är de mest trovärdiga feminister vi har. Vi behöver er mer än någonsin. Berätta om er själva och om hur ni lever era liv. Bli förebilder för andra. Stötta kvinnor och män i er närhet. Tig inte när andra män beter sig illa mot kvinnor i det offentliga rummet.

Börja i din egen vardag

Gräv där du står. Gör skillnad på hemmaplan och i din närmiljö. Visa med dina handlingar varje dag att du blivit en medveten man. Kliv fram. Säg ifrån. Visa att du bryr dig. Det hjälper.