Organisationen Man Up Ireland

Ursprungligen är Man Up Ireland en kampanj som skapades för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor och barn på Irland. Man satte fokus på att hemmet faktiskt är den farligaste platsen att vara på om man är kvinna eller barn.

Ett våld som det aldrig pratas om är svårt att stoppa

Familjerelaterat våld är lätt att tysta ner. Offren beskyddar förövarna vare sig det gäller våldtäkter, fysisk eller psykisk misshandel. Man pratar inte om det. Skammen är för stor och det är krångligt att få hjälp. Problemen riskerar också att bli än värre när man försöker göra sig fri. Många dör förr eller senare i våldsamma relationer eller får dysfunktionella liv.

Sätt fokus på förövaren och skapa mod att bryta tystnaden

Man Up handlar om att skapa kraft och mod att bryta tystnaden kring våldet i hemmet och i samhället i stort. En start är att öppna ögonen och lyssna på kvinnorna utan att döma. Att hjälpa utsatta så att de kan hjälpa sig själva att ta sig ifrån destruktiva relationer. Det är lättare att föreställa sig att farorna för kvinnor finns utomhus- i de offentliga miljöerna – än att erkänna att hemmet är ännu mera otryggt. Äkta män, pojkvänner, sambos och före detta partners står för mer än hälften av alla kvinnomord på Irland. De ska inte längre få komma undan och fortsätta gömma sig bakom den vanliga tystnaden om vad de håller på med hemma.

Hemmet är inte en helig privat plats när det gäller våldshandlingar

Hemmet ska inte vara privat när det gäller våld och misshandel. Allt ljus ska istället sättas på det onda som sker på den plats där alla borde få känna sig trygga, älskade och respekterade. Att våldet sker av en närstående som man älskar på en plats där man förväntar sig beskydd gör det hela så mycket värre. Många som utsätts för våld hemma vill inte heller acceptera verkligheten utan hittar på orsaker till varför han slår eller misshandlar psykiskt. Mycket av våldet sker som förklätt familjeliv som alla har vant sig vid och tolererar för de vet inte att det är övergrepp som sker. Det behöver pratas mera öppet om vad som är misshandel, fostran och vanligt familjeliv

Man Up skapades av Safe Ireland på initiativ av den irländska regeringen. Irland driver även den här kampanjen globalt. Vi i Sverige har format vår egen kampanjversion av Man Up.