Sporterna där män och kvinnor tävlar på lika villkor

Inom vissa sporter och idrotter förekommer det att män och kvinnor deltar och tävlar på lika villkor.

Ridsport är ett föredöme när det gäller jämställdhet

Det främsta exemplet på detta är ridsport. Där är samspelet med hästen avgörande. Inte vilket kön du tillhör. Det finns många olika grenar inom ridsporten. Vissa anses vara traditionellt manliga, som exempelvis westernridning men kvinnor och män tävlar ändå mot varandra.

Sporter som utförs i par eller i ett motorfordon

Därifrån är steget inte långt till att nämna danssporten där män och kvinnor utgör ett team och tävlar mot andra par. Konståkning är ett annat tydligt exempel där bådas prestationer värderas lika. Det finns dessutom en förväntan om att en man och en kvinna utför sporten tillsammans.

Sporterna där män och kvinnor tävlar på lika villkor

En annan stor jämlik sport är motorsporten. Där är det uppfriskande ointressant om deltagarna är män eller kvinnor. Man bedömer resultatet och det värderas utifrån individens skicklighet. Man eller kvinna spelar ingen roll.

Draghundstävlingar. En kunskapsbaserad sport som kräver rätt handlag

Även inom draghundstävlingar ställer män och kvinnor upp mot varandra. Den här sporten påminner om hästsporten där förmågan att kommunicera med djuret inte är kopplat till könet på förare eller ryttare. Man måste förstå psyket på sin fyrfotade vän och veta hur den ska fodras och tränas. Det är kunskapsbaserade förmågor och rätt handlag som krävs – inte de största musklerna.

Segling strävar efter jämställdhet och pokerspel har i stort sett nått målet

Inom segling tävlas det också på lika villkor mellan könen. Segling har en traditionellt manlig stämpel med begreppet ”sjöman” som tydligaste bevis på vem som förväntades vara ute och hantera båten. Numera välkomnas kvinnor att vara aktiva ombord.

Man måste också nämna att pokerspel är en jämställd sport och att kvinnorna har fått mer respekt i den världen under de senare åren. Kvinnor är ofta lugna och kalkylerande och blir lätt farliga motståndare. Bowling är ännu ett exempel på en sport där män och kvinnor är jämlika.

Sverige är generellt duktigare på jämställdhet inom idrotten än resten av världen. Inom våra egna gränser kan vi göra mera som vi själva vill.

Skillnader finns mellan män och kvinnor men de ska inte utgöra grunder för särbehandling om individen inte vill det.

Förhoppningsvis har vi kommit långt bort från den tiden då kvinnor fick klä ut sig till män för att få delta i olika sammanhang.